Jak wymienić akumulator w zasilaczu awaryjnym

2022-01

Większość wykorzystywanych na co dzień urządzeń elektronicznych, sprzętów domowych i maszyn przemysłowych potrzebuje do funkcjonowania energii elektrycznej. Będzie ona niezbędna do uruchomienia pojazdów i utrzymania całej infrastruktury od wodociągów po telekomunikację. W wielu przypadkach konieczne jest nie tylko zachowanie stałego zasilania, ale także właściwej charakterystyki pobieranego prądu. Sposobem na uzyskanie pełnego komfortu i wyeliminowanie ryzyka płynącego z przerw w zasilaniu albo zmiany parametrów dopływającego zasilania jest korzystanie z odpowiedniego zasilania awaryjnego. Urządzenia tego rodzaju, choć są bardzo trwałe, wymagają jednak również poprawnej konserwacji, dlatego muszą być pod opieką specjalistycznego serwisu zasilaczy UPS. Zapewni on pomoc przy doraźnych problemach, a także umożliwi przedłużenie żywotności sprzętu m.in. za sprawą wymiany używanych w nich akumulatorów. Sprawdźmy, jak przebiega ten proces.

Jak dobiera się akumulatory do zasilaczy UPS? 

Rodzaj akumulatora, jaki może być zastosowany w zasilaczu, jest ściśle określony przez jego producenta. W przypadku najprostszych urządzeń kluczowe będą takie parametry jak napięcie, z jakim działa urządzenie, jego pojemność, rodzaj pracy, którą wykonuje zasilacz tj. funkcjonowanie cykliczne lub buforowe, jak również ilość przestrzeni montażowej i typ akumulatora. Najczęściej stosowanym są akumulatory AGM oraz żelowe, możliwe są jednak także inne rozwiązania.

Jak wygląda wymiana?

Zakres prac potrzebnych do wymiany akumulatorów w zasilaczu zależy od jego rodzaju i konstrukcji. Warto pamiętać, że operacja taka może być przeprowadzona przez użytkownika tylko wówczas, gdy dopuszcza to producent, w przeciwnym razie niezbędna będzie interwencja serwisu. Przed wymianą urządzenie musi być odłączone od zasilania. Po otwarciu obudowy należy odłączyć styki akumulatora, a po umieszczeniu w obudowie nowego podłączyć je z zachowaniem biegunowości. W wielu urządzeniach wymiana akumulatora ogranicza się do wyjęcia całego zużytego modułu i włożenia na jego miejsce nowego.

zasilacz