Polityka prywatności rodo

W związku z wejściem w dniu 25 maja 2018 roku nowych przepisów w zakresie ochrony danych osobowych, chcemy poinformować o kilku ważnych kwestiach dotyczących bezpieczeństwa przetwarzania przez na Państwa danych osobowych.

1. Administrator danych osobowych

Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem decydującym o tym, w jakim celu oraz w jaki sposób będą przetwarzane Państwa dane jest firma
COMEX S.A., 80-298 Gdańsk, ul. Jesienna 21, tel. +48 58 5561313, www.comex.com.pl

2. Cele i podstawy przetwarzania danych osobowych

a) Dane osobowe będą przetwarzane w zakresie:
- nawiązywania i podtrzymywania współpracy;
- zawarcia i wykonania umowy;
- rozliczenia umów;
- prowadzenia korespondencji;
- rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.

b) Podstawą prawna przetwarzania danych jest:
- niezbędność do wykonania umowy lub podjęcia działań przed jej zawarciem na żądanie osoby, której dane dotyczą.
- wykonanie obowiązków prawnych ciążących na Administratorze;
- prawnie uzasadniony interes Administratora – podtrzymywanie współpracy, w tym prowadzenia korespondencji oraz obrona przed ewentualnymi roszczeniami.
Podanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia i wykonania umowy, a także w celu prowadzenia korespondencji.

3. Okres przetwarzania danych osobowych

Dane osobowe, wynikające z zawarcia umowy z administratorem danych będą przetwarzane przez okres wykonywania umowy, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy.

4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami danych osobowych będą:
- podmioty realizujące na naszą rzecz usługi: informatyczne, kurierskie, pocztowe, prawne,
- inwestorzy, firmy podwykonawcze w zakresie współpracy przy inwestycjach/projektach,
- podmioty, którym mamy obowiązek przekazywania danych na gruncie obowiązujących przepisów prawa.

5. Prawa osób, których dane dotyczą

Przysługuje Państwu:
a) Prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
b) Prawo do sprostowania (poprawiani) swoich danych,
c) Prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych,
d) Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
e) Prawo do przenoszenia danych,
f) Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6. Państwa trzecie i organizacje międzynarodowe

Administrator danych osobowych nie przekazuje danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

7. Profilowanie

Dane udostępnione przez Państwo nie będą podlegały profilowaniu.

POZOSTAŁE AKTUALNOŚCI

AKTUALNOŚCI

obrazek
2024-03

Wesołych Świąt Wielkanocnych od COMEX S.A.
więcej

obrazek
2024-02

COMEX S.A. z prestiżowym wyróżnieniem Diamentów Forbesa!
więcej

News
2024-01

Kolejna sieć hipermarketów zasilana przez markę UPS COVER
więcej

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku
2023-12

Wesołych Świąt i szczęśliwego Nowego Roku
więcej

Wykres
2023-09

Nowy adres firmy Comex S.A.
więcej

NA SKRÓTY

Pracownik w kasku ochronnym Potrzebujesz porady?
Tel: +48 58 556 13 13
E-mail: info@comex.com.pl

Pracownik czytający dokument Zgłoszenie reklamacji
Tel: +48 58 556 13 13
E-mail: info@comex.com.pl