Strona dla Akcjonariuszy

Nazwa spółki: COMEX S.A.

Adres:
ul. Galaktyczna 37
80-299 Gdańsk

NIP: 584 020 38 25
REGON: 001261671
KRS : 0000334933
Sąd Rejonowy Gdańsk- Pólnoc, VIII Wydział Gospodarczy
Kapitał zakładowy: (wpłacony) 540.000,00 złotych

 

Plan połączenia COMEX S.A. i COVER ENERGY sp. z o.o. : PlanZałącznik do planu