Dobór zasilaczy UPS

2021-06

Decydując się na zakup systemu podrzymywania zasilania w przypadku awarii należy brać pod uwagę aspekty związane ze specyfiką środowiska, w którym ma być on wykorzystany. Dobierajac sprzęt powinniśmy brać pod uwagę kilka istotnych kwestii mających wpływa na rodzaj i wielkość zasilacza UPS.

Podstawowe kryteria związane z doborem systemu podtrzymywania zasilania

Moc odbiorników

Jeden z najistotniejszych parametrów mający wpływ na wielkość dobieranego zasilacza UPS’a. Jego wartość wyliczamy sumując moce wszystkich odbiorników zasilanych przez UPS w chwili obecnej oraz moce odbiorników, które dołączymy w przyszłości. Do uzyskanej wartości zalecamy dodać 20%.

Oczekiwany czas podtrzymania

Parametr określający jak długo w przypadku awarii zasilania, UPS jest w stanie dostarczać energii elektrycznej do odbiorników. Czasami parametr ten nazywany jest czasem autonomii i ma on wpływ na dobór akumulatorów.

Poziom niezawodności

W klasycznych rozwiązaniach stosuje się pojedyncze urządzenie UPS. W przypadku, kiedy UPS zasila bardzo ważne odbiorniki, wymagany może być zwiększony poziom zabezpieczenia. Osiąga się go przez stosowanie nadmiarowych modułów lub rozwiązania redundancyjne np. układ równoległy, gdzie wykorzystujemy większą liczbę zasilaczy UPS uzyskując odporność na awarię jednego z nich.

Potrzeby związane z monitorowaniem urządzenia

W zależności od tego jak chcemy się komunikować z urządzeniem UPS, celem monitorowania jego stanu dobieramy odpowiednie opcje komunikacyjne. Czasami wystarczą informacje prezentowane na panelu LCD, jednak ich wadą jest to, że mamy do nich dostęp, znajdując się fizycznie przy urządzaniu. W przypadku, kiedy potrzebujemy zdalnego dostępu do informacji o parametrach pracy UPS’a mogą być potrzebne dodatkowe interfejsy komunikacyjne, jak np. RS232, RS485, złącze styków bezpotencjałowych (dry-contact), złącze sieci LAN.

Oprócz samych interfejsów, warto rozważyć dostępność protokołów komunikacji, które umożliwią nam zdalne monitorowanie UPS. Mogą to być np.:

Blog - Comex