USLUGE ODRŽAVANJA

COMEX S.A. nudi sveobuhvatne usluge u:

Maintenance services - Comex Polska

 

Jamstvenim i postgarantnim uslugama može se rukovati na standardni način ili na temelju pojedinačnih SLA-a (Ugovori o razini usluge). Također možemo servisirati uređaje kupljene putem različitih distribucijskih kanala ili drugih proizvođača. Korištenjem rabljenih dijelova, uređaja i baterija bavimo se u skladu sa zakonima o zaštiti okoliša.

 

SHORTCUTS

Pracownik w kasku ochronnym Do you need help?
Tel: +48 58 556 13 13
E-mail: info@comex.com.pl

comex Filing a Complaint
Tel: +48 58 556 13 13
E-mail: info@comex.com.pl