Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT

2020-10

Inteligentny system monitorowania baterii COVER PBAT stworzono z myślą o wykorzystaniu w zaawansowanych systemach UPS, telekomunikacji, systemach baterii centralnej oraz rozwijającej się branży magazynów energii.

Sposób na zmniejszenie ryzyka awarii akumulatorów

Największym problemem związanym z eksploatacją baterii akumulatorów jest zagwarantowanie ich pełnej dostępności i niezawodności. Aby to osiągnąć, wymagane jest wykonywanie okresowych testów obciążeniowych takiego systemu oraz czasochłonna obsługa, związana z pomiarami poszczególnych elementów składowych. W przypadku systemu składającego się z dużej liczby zasilaczy UPS, obsługa jest czasochłonna, kosztowna i jednocześnie może zakłócać normalną pracę systemu. Co więcej, nawet prawidłowo wykonywana eksploatacja i obsługa nie gwarantuje uniknięcia awarii w przypadku wystąpienia zwarcia jednego lub kilku ogniw w okresach między-przeglądowych np. rocznych.

Precyzyjne pomiary parametrów akumulatorów

Aby wyeliminować ryzyko awarii akumulatorów, należy zastosować System Monitorowania Baterii COVER PBAT, który wykonuje w czasie rzeczywistym pomiary parametrów akumulatorów:

Pomiary są wykonywane niezależnie na każdym, pojedynczym akumulatorze, a umieszczony na nim czujnik sygnalizuje stan akumulatora. Jest to szczególnie przydatne w przypadku dużej ilości akumulatorów, gdzie bardzo szybko możemy ocenić stan systemu i jednocześnie zlokalizować ewentualne wadliwe ogniwa.

Wyrównanie napięcia = dłuższe życie baterii

System może również monitorować prądy w poszczególnych łańcuchach baterii akumulatorów, a specjalny czujnik jest jednocześnie wizualnym sygnalizatorem informującym o sprawności danego łańcucha. Oprócz pomiarów parametrów baterii, których akceptowalne wartości są również elementami kalibracji w interfejsie zarządzającym pracą całego systemu, system COVER PBAT posiada dodatkową zaletę: funkcję tzw. „Battery Ballance”, która pozwala na wyrównanie napięć poszczególnych ogniw/akumulatorów. Jak wiadomo pomiędzy poszczególnymi akumulatorami połączonymi szeregowo tworzącymi łańcuchy baterii składające się często nawet z 60 sztuk akumulatorów 12V, pojawiają się dość znaczne różnice w napięciach poszczególnych bloków. Nie trzeba tłumaczyć, że cały łańcuch baterii jest tak sprawny jak jego najsłabsze ogniwo, dlatego też włączenie funkcji „Battery Ballance” wyrównuje napięcia na wszystkich akumulatorach podczas ładowania powodując optymalizację i wyrównanie parametrów eksploatacyjnych.

Zdalne wizualizacje pomiarów

Wizualizacje pomiarów są możliwe lokalnie za pomocą dedykowanego wyświetlacza dotykowego o przekątnej 7’’ lub zdalnie za pośrednictwem przeglądarki internetowej, dowolnego systemu wykorzystującego protokół Modbus TCP (np. BMS) jak również z dowolnego systemu wykorzystującego protokół SNMP. System zapewnia maksymalną łatwość instalacji i konfiguracji. System COVER PBAT automatycznie rozpoznaje i numeruje poszczególne akumulatory wchodzące w skład łańcucha baterii. Użytkownik ma możliwość zadeklarowania minimalnych i maksymalnych wartości parametrów napięcia, rezystancji czy temperatury ogniwa, których przekroczenie na dowolnym ogniwie będzie skutkować natychmiastową wizualizacją zmiany stanu czujnika umiejscowionego na danym ogniwie oraz informacją w systemie zarządzania.

Najlepsze rozwiązanie dostępne na rynku

System umożliwia jednoczesny pomiar do czterech łańcuchów baterii składających się maksymalnie ze 120 sztuk akumulatorów o napięciu nominalnym 2V, 6V lub 12V. Wszystkie parametry są automatycznie zapisywane i utrzymywane przez 12 miesięcy zapewniając pełny dostęp do historii.

Wieloletnie doświadczenia w branży zasilania gwarantowanego pokazały, że częstą przyczyną awarii systemu są właśnie baterie akumulatorów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów mających świadomość tego ryzyka, proponujemy zastosowanie rozwiązania inteligentnego monitoringu baterii w czasie rzeczywistym jako uzupełnienie posiadanego systemu UPS.

Blog - Comex