Zastosowanie zasilaczy UPS

2020-10

Zasilacze UPS służą do zabezpieczania urządzenia elektrycznego przed utratą zasilania - np. w sytuacjach wahań napięcia w sieci lub całkowitego przerwania dostawy energii. Ze względu na zróżnicowane parametry poszczególnych urządzeń producenci oferują różne rodzaje zasilaczy, dostosowane do właściwości danego sprzętu.

Czym jest i w jaki sposób działa zasilacz UPS

Angielski skrót UPS pochodzi od słów uninterruptible power supply, co można przetłumaczyć jako „nieprzerwane dostarczanie energii”. Zasilacze pobierają energię z dwóch różnych źródeł. Są to:

W przypadku, gdy zasilanie z sieci energetycznej ustaje, zasilacz przechodzi w tryb awaryjny - czyli zaczyna pozyskiwać energię z akumulatora. Po wznowieniu dostarczania energii przez agregat lub sieć układ automatycznie przełącza się na zwykłe pobieranie energii - zmiana źródła energii przebiega w ciągu ułamków sekund, co sprawia, że przerwa w dostawie energii jest niezauważalna i nie wpływa na pracę zasilanego sprzętu.

Zasilacze UPS mają szerokie zastosowanie - jedyne, co nas ogranicza, to dostosowanie właściwych parametrów do rodzaju i modelu użytkowanego przez nas urządzenia, a także do przewidywanego czasu czerpania energii z awaryjnego akumulatora w razie wystąpienia przerw w dostawie energii.

Do urządzeń najczęściej zasilanych za pomocą zasilaczy UPS należą m.in.:

Wśród licznych zalet zasilaczy UPS z pewnością wymienić można ich niewielkie rozmiary - umożliwiają one stosowanie tych urządzeń niemal w każdym rodzaju przestrzeni i w dowolnych warunkach.

Blog - Comex