Model PRMT 40K PRMT 60K PRMT 80K
Moc 36kW / 40kVA 54kW / 60kVA 72kW / 80kVA
Ilość faz WE : WY 1:1
Wejście
Napięcie zasilające 380 / 400 / 415 VAC
Zakres napięcia 172÷276 Vac (L-N) / 300÷478 Vac (L-L) @ 100% obciążenia
116÷276 Vac (L-N) / 201÷478 Vac (L-L) @ 50% obciążenia
Częstotliwość – praca w trybie normalnym 45÷55 Hz / 55÷65 Hz (±0,1 Hz)
Częstotliwość 50/60 Hz
Zakres częstotliwości -20% ÷ +20 %
THDi <3%
Wejściowy współczynnik mocy >0,99
Wyjście
Napięcie nominalne 380 / 400 / 415 VAC
Współczynnik mocy 0,9
Regulacja napięcia statyczna/dynamiczna ±1% / ±3%
Częstotliwość nominalna 50/60 Hz ±0,005 Hz
Odporność na przeciążenia falownika 102% - praca ciągła; 110% - 60 min., 125% - 10 min., 150% - 60 sek., >151% - 0,5 sek.
Wytrzymałość na zwarcia, 400 ms 160 A 240 A 360 A
Sprawność w trybie On-Line 96%
Sprawność Eco Mode 99%
Współczynnik szczytu 3:1
Baterie
Typ Szczelne bezobsługowe VRLA
Ilość baterii w łańcuchu Konfigurowalna: 31 ÷ 40 sztuk
Maksymalny prąd ładowania 10,6 A 16,0 A 24,0 A
Autonomia z bateriami wewnętrznymi i 100% obciążenia 10 minut n/d
Czas ładowania 3 – 8 godzin do 90% pojemności (konfigurowalny)
Cykl ładowania Wg DIN 41773 z automatycznym wyłączeniem ładowania wg kryterium prądu i napięcia, z kontrolą czasu.
Bypass
Bypass automatyczny Bypass typu static switch, przełączenie bezprzerwowe.
Moc 40 kVA 80 kVA
Wartość I2 t 20400 A2 s 145000 A2 s
Bypass ręczny Standard
Wymiary i masa
Wymiary i waga UPS (S x G x W) bez baterii wewnętrznych 500x710x1500 600x800x1880
190 kg 202 kg 224 kg
Sygnalizacja i porty komunikacyjne
Wskaźnik stanu pracy Wyświetlacz LCD, Wskaźniki LEDx14, alarm dźwiękowy
Komunikacja 2 x Smart Slot, 1 x REPO (NO lub NC), 3 x Dry Contact In, 1 x RS232 & USB (dla serwisu), SNMP*, Rs-232*, AS-400/Dry Contact*, ModBus*
Warunki środowiskowe
Poziom hałasu <55 dB
Dopuszczalna temperatura pracy 0°C ÷ 40°C
Zalecana temperatura pracy 15°C ÷ 25°C
Temperatura składowania - 25 °C ÷ 55 °C
Wilgotność 0 ÷ 95% (bez kondensacji)
Normy
Odporność na zakłócenia EN 62040-2:2005, EN 62040-2:2006
Bezpieczeństwo IEC62040-1-1, CE
Wyposażenie opcjonalne
- Karta SNMP,
- Bezprzerwowy Bypass Zewnętrzny, Serwisowy,
- Karta ModBus, Dry Contact
- Baterie na stelażu lub moduły bateryjne
- Oprogramowanie zarządzające
- Zdalny panel sygnalizacyjny

W publikacji podano parametry standardowych modeli. W związku ze stałym udoskonalaniem produktu zastrzega się możliwość zmian parametrów bez uprzedniego informowania.