Model Moc PRP Moc SB Wersje
kVA kW kVA kW OPEN / SILENT
LHE 41 38 30 41 33 + / +
LHE 62 56 45 62 50 + / +
LHE 70 63 50 69 55 + / +
LHE 110 100 80 110 88 + / +
LHE 125 113 90 124 99 + / +
LHE 140 125 100 138 110 + / +
LHE 165 150 120 165 132 + / +
LHE 195 175 140 193 154 + / +
LHE 210 188 150 206 165 + / +
LHE 275 250 200 275 200 + / +
LHE 344 313 250 344 275 + / +
LHE 385 350 280 385 308 + / +
LHE 440 400 320 440 352 + / +
LHE 500 450 360 495 396 + / +
LHE 550 500 400 550 440 + / +
LHE 620 563 450 619 495 + / +
LHE 688 625 500 688 550 + / +
LHE 825 750 600 825 660 + / +
LHE 900 800 640 880 704 + / +
LHE 1000 900 720 990 792 + / +
LHE 1100 1000 800 1100 880 + / +
LHE 1400 1250 1000 1375 1100 + / +
LHE 1650 1500 1200 1650 1320 + / +
LHE 1850 1680 1344 1848 1478 + / +
LHE 2050 1875 1500 2063 1650 + / +

W publikacji podano parametry standardowych modeli. W związku ze stałym udoskonalaniem produktu zastrzega się możliwość zmian parametrów bez uprzedniego informowania.