Model COMBO 10K INNOVA 20K
Moc 9kW / 10kVA 18kW / 20kVA
Ilość faz WE : WY 3:1 / 1:1
Wejście
Napięcie zasilające 220 / 230 / 240 Vac
Zakres napięcia 110 – 276 Vac
Częstotliwość 50/60 ± 10%
Wejściowy współczynnik mocy ≥ 0,99
Wyjście
Współczynnik mocy 0,9
Napięcie nominalne 200 / 208 / 220 / 230 / 240 Vac
Regulacja napięcia statyczna/dynamiczna ±1% / ±3%
Regulacja napięcia (tryb bateryjny) ±5%
Częstotliwość nominalna 50/60 ± 0,05 Hz
Odporność na przeciążenia przy PF=0,8 < 112% - ciągłe, 123% - 5 min, 146% - 1 min., 168% - 10 sek., >168% - 2 sek.
Sprawność w trybie On-Line / ECO Mode 95% / 99%
Współczynnik szczytu 3:1
Baterie
Typ Szczelne bezobsługowe AGM typ VRLA
Max ilość baterii wewnętrznych 2 x 24 x 9Ah/12V
Start z baterii tak
Złącze baterii dodatkowych tak
Czas ładowania 3 – 4 godzin do 90% pojemności (konfigurowalny)
Cykl ładowania Wg DIN 41773 z automatycznym wyłącznikiem ładowania Wg kryterium prądu i napięcia ładowania z kontrolą czasu, opcja kompensacji temperaturowej napięcia ładowania
Wymiary i masa
Wymiary UPS (SxGxW) 350mm x 650mm x 890mm 350mm x 650mm x 890mm
Masa UPS bez baterii 42 kg 43 kg
Masa UPS z bateriami podstawowymi 24 x 9Ah – 115 kg 2 x 24 x 9Ah – 183 kg
Sygnalizacja i porty komunikacyjne
Wskaźnik stanu pracy Wyświetlacz LCD, alarm dźwiękowy
Komunikacja RS-232, USB, REPO, Dry Contact, Parallel
Warunki środowiskowe
Poziom hałasu (zależny od ilości modułów mocy) <52 dB <55 dB
Dopuszczalna temperatura pracy 0 °C ÷ 40 °C
Zalecana temperatura pracy 15 °C ÷ 25 °C
Temperatura składowania -20°C ÷ 40°C
Wilgotność 0 ÷ 95 % (bez kondensacji)
Normy
Odporność na zakłócenia EN 62040-2
Bezpieczeństwo CE, EN62040-1, EN 61000-4-1, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-2-2.
Wyposażenie opcjonalne
- Adapter SNMP
- Bezprzerwowy Bypass zewnętrzny, Serwisowy
- AS 400
- Dodatkowe baterie w modułach lub na rusztowaniach otwartych
- Oprogramowanie zarządzające WinPower
- Czujnik warunków środowiskowych

W publikacji podano parametry standardowych modeli. W związku ze stałym udoskonalaniem produktu zastrzega się możliwość zmian parametrów bez uprzedniego informowania.